Boksläpp: Powder Metallurgy in Sweden – 100 Years of Development

Under 2022 avslutades projektet "Pulvermetallurgins utveckling i Sverige – en historisk tillbakablick" och på måndag den 13 februari arrangerar Jernkontorets bergshistoriska utskott boksläpp för boken "Powder Metallurgy in Sweden – 100 Years of Development". 

Boksläpp på Jernkontoret den 13 februari kl 13.00.

Den nya boken Powder Metallurgy in Sweden – 100 Years of Develoment har tagits fram av en forskningskommitté inom Jernkontorets bergshistoriska utskott. Arbetet leddes av Jan Tengzelius, Höganäs AB, och tog fyra år.

Boken berättar om de första pulvermetallurgiska försöken och experimenten i Sverige på 1920-talet och de steg som därefter tagits, fram till idag. Den redogör även för hur entreprenörskap och individuella uppfinningar banade väg för svenska företag. Tack vare svenska pionjärer inom tekniken har ledarskapet under ett sekel bibehållits och gör att Sverige som teknisk nation idag har ett världsomspännande gott rykte. Industrialiseringen av tekniker för avancerade produkter av metallpulver har kommit långt och svenska företag har idag globalt sett en stark ställning inom det pulvermetallurgiska området.

Boken är skriven på engelska och sammanställd av nära 70 författare med lång och omfattande erfarenhet av alla aspekter av pulvermetallurgi. I detalj omfattar det allt ifrån hårdmetall, strukturella sintrade komponenter, varmisostatiskt pressat stål (HIP-stål), diamantverktyg till den nyaste grenen inom branschen AM (additiv manufacturing).

Om boksläppet

Tid: 13 februari 2022, klockan 13.00-14.30

Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm.

Talare:

  • Olle Wijk, ordförande för Jernkontorets bergshistoriska utskott, inledning
  • Kerstin Fernheden, om projektet "Powder Metallurgy in Sweden"
  • Jan Tengzelius, Höganäs AB, om Sverige i ett internationellt perspektiv och om järnpulver och sinterstål
  • Björn Uhrenius, KTH, om hårdmetall
  • Claes Tornberg, om heltäta pulverstål
  • Annika Strondl, Swerim AB, om additiv tillverkning.

Under boksläppet kommer Jernkontorets vd Annika Roos att närvara och hälsa välkommen.

Anmäl deltagande senast 10 februari 2023 klockan 17.00 via följande länk:

https://ui.ungpd.com/Surveys/cee7a43d-e5c9-4262-8dfb-963218b5591b

 

Boken finns redan nu att beställa på Jernkontorets webbplats:

Powder Metallurgy in Sweden – 100 Years of Develoment

 

Mer om boken:

Inom Jernkontorets bergshistoriska utskott fanns, fram till 2022, kommittén Styrgruppen för dokumentation av den tekniska utvecklingen från 1850 till dags dato. Den verkade för kunskapsuppbyggnad och dokumentation avseende den tekniska utvecklingen, där pulvermetallurgi ingår som en viktig del. Mot bakgrund av detta inleddes under 2018 ett projekt som idag resulterat i en bok som behandlar den svenska pulvermetallurgins historia under 100 år. Boken ges ut som nr 52 inom Jernkontorets bergshistoriska skriftserie.

Se även: Inbjudan till boksläpp (pdf)