Jernkontoret bistår Tekniska museet i kartläggning av den Bergshistoriska samlingen

I ett nytt projektsamarbete kommer Jernkontoret och Tekniska Museet att kartlägga den Bergshistoriska samlingen, med ursprung från Bergskolan i Falun på 1800-talet. Med hjälp av modern teknik strävar projektet efter att bevara och göra detta historiska arv, med uppemot 3 000 föremål, mer tillgängligt för forskare, studenter och allmänhet.

Exempel på föremål i den Bergshistoriska samlingen: Stångjärn och hästskosöm tillverkade i Björneborg 1847. I ursprunglig ask med etiketter med data. Foto: Mimmi Strömberg/Tekniska museet. Källa: digitaltmuseum.se/tekniskamuseet

Under hösten har Tekniska museet tillsammans med Jernkontorets bergshistoriska utskott inlett ett ambitiöst projekt om fördjupad kartläggning och bevarande av den Bergshistoriska samlingen. Projektet strävar efter att kombinera expertis, engagemang och modern teknik för att förvalta det bergshistoriska arvet och göra samlingens föremål tillgängliga för en bredare publik.

Den Bergshistoriska samlingen består av uppemot 3 000 föremål. Ursprungligen härstammar samlingen från Bergsskolan i Falun (1822–1930) och överfördes senare till Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Tekniska museet fick samlingen i gåva av KTH 1963.

Projektet omfattar tre faser:

  • Fördjupad kartläggning av föremålen
  • Musealisering, vilket bland annat inkluderar uppackning, identifiering och registrering av föremålen i en samlingsdatabas, samt magasinering av föremålen och publicering av informationen om föremålen på webbplatsen digitaltmuseum.se.
  • Kommunikation, vilket innebär att klargöra hur information om samlingen och dess föremål vidare ska kommuniceras.

– En nyckelaspekt i projektet är samarbetet med Jernkontorets bergshistoriska utskott. Experter som Olle Wijk och Orvar Nyquist och andra kommer att spela en avgörande roll i den fördjupade kartläggningen av föremålen, säger Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet och ordförande i projektet.

Genom digitaltmuseum.se kommer varje föremål att presenteras, vilket ger forskare, studenter och allmänheten möjlighet att utforska och lära sig om det rika arvet från Bergsskolan i Falun. Cirka 130 föremål har registrerats som ett pilotprojekt, se https://digitaltmuseum.se/0211813203628/bergshistoriska-samlingen

– Vi bedömer att samlingen är av stor betydelse för utbildning och framtida forskning. Målet med vårt gemensamma projektarbete är att ge nytt liv åt föremålen i samlingen, vilka har stark koppling till svensk högskoleutbildning i bergsvetenskap, säger Catarina Karlsson, koordinator för Bergshistorisk forskning på Jernkontoret.

Bergshistoriska-samlingen2.jpg

Stångjärn tillverkat i Munkfors år 1844. I ursprunglig ask med etiketter med data. Foto: Mimmi Strömberg/Tekniska museet. Källa: digitaltmuseum.se/tekniskamuseet


Läs mer om Jernkontorets bergshistoriska forskningsverksamhet:
jernkontoret.se/bergshistorisk-forskning