Tillfälligt produktionsstopp gav minskad stålproduktion i januari

Under januari månad producerades totalt 382 tusen ton råstål i Sverige. Det är 10,8 procent mindre än i januari 2021.

Tappning av flytande råstål (1680°C) från ljusbågsugn till skänk. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Under januari månad 2022 producerades det totalt 382 tusen ton råstål, motsvarande en minskning på 10,8 procent jämfört med samma månad 2021. Nedgången förklaras av tillfälliga produktionsstopp.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.