Svensk stålproduktion minskade första halvåret 2022

Under första halvåret 2022 producerades totalt 2 413 tusen ton råstål i Sverige. Det är 4,0 procent mindre än motsvarande period 2021.

Tappning av flytande råstål (1680°C) från ljusbågsugn till skänk. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Under juni månad 2022 producerades det totalt 386 tusen ton råstål, motsvarande en minskning på 6,6 procent jämfört med samma månad 2021. Hittills under året har det producerats 2 413 tusen ton råstål. Det är 4,0 procent mindre än motsvarande period 2021.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.