Stålproduktionen minskade i september

Under september producerades 361 tusen ton råstål i Sverige, vilket är nära 14 procent mindre än i september 2021.

Tappning av flytande råstål (1680°C) från ljusbågsugn till skänk. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Hittills i år, det vill säga under perioden januari-september, har det producerats 3 431 tusen ton råstål i Sverige. Jämfört med motsvarande period 2021 är produktionsutvecklingen oförändrad. Under september månad producerades det 361 tusen ton råstål, motsvarande en minskning på 13,9 procent jämfört med september 2021.

– Den samlade råstålsproduktionen ligger efter tre kvartal på exakt samma nivå som ifjol, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

Stapeldiagrammet visar råstålsproduktionen kvartalsvis i jämförelse med två tidigare år.