Stålproduktionen minskade i oktober

Produktionsstopp gjorde att råstålsproduktionen i Sverige under oktober minskade betydligt jämfört med förra året. Den sammanlagda produktion av råstål hittills i år minskade med 3,5 procent, enligt uppgifter från Jernkontoret.

Stålämnen. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.


Hittills under året (perioden januari–oktober 2022) har det i Sverige producerats 3 735 tusen ton råstål. Det är en minskning på 3,5 procent jämfört med motsvarande period 2021.

Under oktober månad producerades det 304 tusen ton råstål, motsvarande en minskning på 30,7 procent jämfört med oktober 2021.

– Större delen av nedgången under oktober förklaras av underhållstopp, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.