Ökad stålproduktion februari

Under februari ökade Sveriges råstålsproduktion med 2,5 procent enligt statistik från Jernkontoret.

Tappning av råstål från ljusbågsugn ned i skänk vid Ovako Sweden AB, 100 ton flytande stål vid 1680°C. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Under februari 2022 producerades det totalt 398 tusen ton råstål i Sverige. Det är en produktionsökning med 2,5 procent jämfört med februari 2021. Den samlade produktionen av råstål under årets två första månader är 780 tusen ton råstål, vilket är en minskning med 4,5 procent jämfört med motsvarande period ifjol.

– Företagen producerade mer råstål under februari än i fjol men ökningen räcker inte för att kompensera det tillfälliga produktionsbortfallet i januari, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.