Ny ledamot i Jernkontorets fullmäktige

Idag tisdagen den 31 maj möttes brukssocieteten för sitt årliga möte och Jernkontorets vd Annika Roos valdes formellt in som ordinarie ledamot i Jernkontorets fullmäktige. Dessutom publicerades Jernkontorets verksamhetsberättelse – Berättelse till brukssocieteten 2021.

Annika Roos, vd på Jernkontoret, valdes på brukssocietetens möte till ledamot i Jernkontorets fullmäktige. I samband med mötet publicerades Jernkontorets verksamhetsberättelse för 2021. Foto: Pia Nordlander.

Jernkontoret ägs av svenska järn- och stålföretag som genom den så kallade brukssocieteten utövar sitt inflytande över Jernkontoret. Brukssocieteten utser Jernkontorets fullmäktige (styrelsen) som beslutar om vilken inriktning Jernkontorets verksamhet ska ha.

Annika Roos formellt vald som ordinarie ledamot i Jernkontorets fullmäktige

Vid brukssocietetens allmänna ordinarie sammankomst (motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag) den 31 maj 2022 valdes Annika Roos, vd på Jernkontoret sedan januari 2022, in som ordinarie ledamot i Jernkontorets fullmäktige.

Annika Roos tillträdde vd-rollen i januari 2022 och har under våren ägnat mycket tid åt att träffa olika representanter för järn- och stålindustrins viktiga målgrupper, till exempel politiker, myndighetspersoner och andra beslutsfattare. Ett antal av dessa möten och samtal har spelats in och finns att ta del av på www.ståldialog.se.

– Sverige har en järn- och stålindustri i världsklass och vi på Jernkontoret har en viktig roll i att förklara och förtydliga vilka förutsättningar som krävs för att industrin ska kunna fortsätta sin omställning med bibehållen konkurrenskraft, säger Annika Roos och tillägger:

– Det är väldigt inspirerande att se hur marknaden driver omställningen och att kunderna arbetar tillsammans med företagen för att hitta hållbara lösningar. Och det är viktigt att tydliggöra den nytta som investeringar och satsningar på den hållbara omställningen faktiskt innebär för våra företag, orter och klimatet, avslutar Annika Roos.

Jernkontorets berättelse till brukssocieteten

I samband med brukssocietetens sammankomst publicerades Jernkontorets utförliga beskrivning av sin verksamhet, Berättelse till brukssocieteten 2021.

Verksamhetsberättelsen ger en detaljerad bild av det arbete som sker inom Jernkontorets olika avdelningar och de många samarbeten som Jernkontorets experter aktivt deltar i. Viktig läsning för den som önskar lära mer om Sveriges äldsta branschorganisation, Jernkontoret.

Mer information om Jernkontorets ägare och styrelse