Nominera till listan 40 över 40

För att uppmärksamma vikten av erfarenhet i yrkeslivet instiftas nu listan 40 över 40 och utnämningen Årets Fe. Till listan nomineras kvinnor och icke-binära i gruv- och stålbranscherna som gjort särskilda insatser inom sitt fält, där Årets Fe blir en person som en utsedd jury anser bör uppmärksammas särskilt. Bakom listan och utmärkelsen står nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden; arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna och branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin. Årets Fe 2022 presenteras på Internationella Kvinnodagen 8 mars.

40 över 40 tas fram för första gången år 2022 men med avsikten att bli en årlig lista på 40 kvinnor och icke-binära över 40 år verksamma inom de mansdominerade gruv- och stålbranscherna. När 40-listan offentliggörs kommer också Årets Fe (Fe är benämningen för grundämnet järn i det periodiska systemet) att utses, en utnämning som går till en person på listan som en utsedd jury särskilt vill uppmärksamma. Utnämningen sker vid Årets Fe-galafrukost på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Listan och utnämningen Årets Fe har instiftats för att uppmärksamma och synliggöra kvinnor och icke-binära i (och i anslutning till) gruv- och stålbranscherna och lyfta den kompetens och erfarenhet som dessa personer bidrar med.

Kvinnor utgör endast 20 procent av alla medarbetare inom gruv- och stålbranscherna. För att vara fortsatt konkurrenskraftiga på en global marknad behöver industrin vara attraktiv för alla potentiella medarbetare med rätt kompetens. Inte minst när industrin nu står inför utmaningen att fylla ett enormt kompetensbehov. Parallellt med denna utmaning hamnar fokus allt för ofta på unga kvinnor när kvinnor synliggörs på listor över branschtalanger.

Därför vill vi, som nätverk, arbetsgivar- och branschorganisationer, verka för en mer jämställd industri och samtidigt betona vikten av kunskap som kommer ur erfarenhet. Vi vill lyfta fram personer som är viktiga på våra företag och många gånger goda förebilder. Bland personerna på 40-listan kommer vi att utse Årets Fe och till den uppgiften tar vi hjälp av en jury bestående av personer från våra branscher.

Vet du någon som borde vara med på 40 över 40-listan? Välkommen att nominera senast den 18 februari!


Vem som helst kan nominera, men vi har vissa kriterier för vem som kan nomineras. Följande ska uppfyllas:

 • Kvinna eller icke-binär
 • 40 år eller äldre
 • Branschanknytning till gruva, järn och stål
 • Vill vara med på listan
 • En förebild och inspiratör som exempelvis har presterat extra bra inom sin yrkeskategori eller som har gjort skillnad genom att ha förbättrat och vidareutvecklat sitt fält eller exempelvis skapat ett bra klimat i sitt arbetslag.
 • Nomineringen ska vara inskickad senast den 18 februari 2022

Vad krävs av den som nominerar:

 • Eget namn och kontaktuppgifter
 • Namn, titel, organisation på den som nomineras
 • Gärna länk till Linkedin eller pressbild på den nominerade
 • Motivering på 50–150 ord, i vilken erfarenheter ska lyftas fram (exempelvis inspirerande, framgångsrik, ser affärerna, utvecklat teknik)
 • Kryssa i ”jag tror att personen jag nominerat VILL nomineras”, detta följer vi upp innan listan synliggörs.

Sista dag att nominera är fredagen den 18 februari 2022. Du gör det här

Vi som gör 40 över 40

Listan 40 över 40 och utnämningen Årets Fe är ett samarbete mellan nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden; arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna och branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin. Juryn består av branschrepresentanter och representanter från dessa organisationer.

Nominera NU och sprid gärna i ditt nätverk och på din arbetsplats! 

Vid frågor, kontakta:

Marina Lähteenmaa, kommunikationschef Industriarbetsgivarna (marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se, 072-247 50 33)

Maja Boström, kommunikationsdirektör Jernkontoret (maja.bostrom@jernkontoret.se, 073-046 82 68)

Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin (emma.hardmark@svemin.se, 070-346 60 48)