Minskad stålproduktion i maj 2022

Under maj månad producerades totalt 393 tusen ton råstål i Sverige. Det är 4,6 procent mindre än i maj 2021.

Tappning av flytande råstål (1680°C) från ljusbågsugn till skänk. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Hittills under året har det producerats 2 027 tusen ton råstål. Det är 3,4 procent mindre än motsvarande period 2021. Under maj månad 2022 producerades det totalt 393 tusen ton råstål, motsvarande en minskning på 4,6 procent jämfört med samma månad 2021.

– Vi ser fortfarande en inbromsning i efterfrågan på stål. Den kan bland annat förklaras av kriget i Ukraina och ett i allmänhet osäkert läge i världen, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.