Minskad stålproduktion i april 2022

Under april månad 2022 producerades totalt 398 tusen ton råstål i Sverige. Det är 6,5 procent mindre än i april 2021.

Tappning av flytande råstål (1680°C) från ljusbågsugn till skänk. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Hittills under året har det producerats 1 634 tusen ton råstål. Det är 3,2 procent mindre än motsvarande period 2021. Under april månad 2022 producerades det totalt 398 tusen ton råstål, motsvarande en minskning på 6,5 procent jämfört med samma månad 2021.

– Vi ser en inbromsning i efterfrågan på stål som bl.a. förklaras av skadade värdekedjor, COVID-relaterade nedstängningar i Kina, kriget i Ukraina och det allmänt osäkra läget i omvärlden, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.