Kristina Grewin blir interim kommunikationsdirektör på Jernkontoret

Med start i september axlar Kristina Grewin rollen som interim kommunikationsdirektör på Jernkontoret. I uppdraget ingår att driva och ansvara för organisationens kommunikationsavdelning under tiden Hanna Escobar-Jansson, Jernkontorets kommunikationsdirektör, är föräldraledig.

Den 1 september 2022 tillträder Kristina Grewin som tillfällig kommunikationsdirektör på Jernkontoret under kommunikationsdirektör Hanna Escobar-Janssons föräldraledighet. Kristina kommer att ingå i Jernkontorets ledningsgrupp och ansvara för kommunikationsavdelningen.

Kristina har 15 års erfarenhet av kommunikation i olika roller och från olika industrier. Hon kommer närmast från kommunikationsrådgivningsbyrån Diplomat Communications AB där hon i rollen som byråchef och seniorkonsult väglett kunder inom strategisk kommunikation och hållbarhet. Kristina har också bakgrund från stålindustrin och Ovako där hon i olika roller varit del av koncernens kommunikationsteam. Magisterexamen i statsvetenskap tog Kristina på Lunds universitet men hon har även studerat vid Science Po i Bordeaux, Frankrike.

Under ledning av Kristina Grewin kommer Jernkontorets kommunikationsavdelning fortsätta arbetet med opinionsbildning och påverkan, parallellt med satsningar för att stärka tillgången till kompetens för hela järn- och stålindustrin.