Jernkontoret lanserar Ståldialog – om människorna och idéerna som gör omställningen möjlig

Nu släpper Jernkontoret Ståldialog – ett antal samtal och filmer, samlade på www.staldialog.se, där Jernkontoret lyfter fram människor och idéer som gör omställningen möjlig. I filmerna möter Jernkontorets vd Annika Roos beslutsfattare inom näringslivet och det offentliga Sverige, och diskuterar organisationernas drivkrafter, politiska beslut som krävs och vad omställningen gör för orter, medarbetare och svensk konkurrenskraft.

Jernkontorets vd Annika Roos träffar beslutsfattare inom näringslivet och det offentliga Sverige i samtalsserien "Ståldialog". Foto: Pia Nordlander.

Idag lanserar Jernkontoret Ståldialog, en ny samtalsserie där Jernkontorets vd Annika Roos träffar beslutsfattare inom näringsliv och det offentliga Sverige, i syfte att lyfta människorna och idéerna som gör omställningen möjlig. Annika Roos, som klev på som ny vd för Jernkontoret i januari 2022, har med lång erfarenhet från stålindustrin och stort engagemang för det nya i påverkansarbetet axlat rollen som ledare av den samlade järn- och stålindustrin i Sverige.

Formatet för Ståldialog är ett engagerat samtal och har också blivit en del av Annika Roos introduktion till Jernkontorets stora nätverk av företag, politiker, myndighetspersoner och representanter för andra organisationer.

– Det stora nätverk av människor och organisationer som Jernkontoret har är något som jag vet att alla medarbetare är måna om att vårda. För mig är det inspirerande att få lära känna och prata med människor som de facto fattat besluten om att ställa om, som bygger innovationslandet Sverige och som ska se till att Sverige producerar tillräckligt mycket fossilfri energi de kommande tio åren, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret och den som för dialogen framåt i Ståldialog.

Ståldialog – Jernkontorets bidrag till en schysst och konstruktiv valrörelse

Det är ingen slump att Jernkontoret lanserar Ståldialog just våren 2022. Alla samtal i serien kretsar kring den hållbara omställning som pågår, vilka politiska hinder som måste rivas och vilka förutsättningar som gynnar utvecklingen. Viktiga samtal som måste fortsätta även efter valdagen.

– Det politiska klimatet handlar dessvärre ofta om splittring och polarisering. Det gör att tonen, inte minst på sociala medier, ofta är väldigt hård. Vi må vara en av Sveriges hårdaste branscher, men jag tror att många förknippar både pragmatism och lyhördhet med oss inom stålindustrin. Så vårt bidrag är också en mer resonerande ton i valrörelsen, dialog handlar om att prata med varandra, säger Hanna Escobar-Jansson, kommunikatör för politik och opinion på Jernkontoret.

I Ståldialog talar inledningsvis Marcus Hedblom, Eva Petursson och Peter Larsson, människor med idéer som gör omställningen möjlig. Ytterligare avsnitt kommer att lanseras under våren.

Marcus Hedblom är vd på Ovako och möter Annika Roos i ett samtal om hur industrin kan ställa om snabbare och hur samarbeten över industrigränserna är både avgörande för omställningen och skapar nya affärsmöjligheter.

Eva Petursson är forskningschef på SSAB och berättar om hur det viktiga arbetet för omställningen till fossilfrihet genomsyrar hela företaget. Vad omställningen av företaget betyder för medarbetare och samarbetspartners och vilka effekter den kan få för det globala klimatet.

Peter Larsson är regeringens samordnare för omställningen i Västerbotten och Norrbotten och talar om Sveriges styrka när omställning krävs men vad svenska aktörer behöver lära sig för framgångsrika nyetableringar inom industrin.

På Ståldialog finns också samtal från Ståldagen 2021.

Alla avsnitt samlas på www.ståldialog.se