Årets Fe 2022: Bolidenchef tilldelas tung utmärkelse på Internationella kvinnodagen

Jenny Gotthardsson, områdeschef för Boliden Garpenberg, tilldelas utmärkelsen Årets Fe 2022. Utmärkelsen går till en kvinna inom gruv- och stålindustrierna som gjort särskilda insatser i eller för industrierna under sin karriär. "Fe" står för järn i det periodiska systemet och bakom utmärkelsen står arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden.

”Med ett starkt värderingsbaserat ledarskap bidrar Jenny till att driva utveckling för människor, organisation, verksamhet och samhälle. Ledarskapet omfattar arbetet med att bedriva verksamheten med fokus på faktorer i samklang: miljö, säkerhet och förutsättningar för medarbetarnas grundläggande bidrag till verksamheten inom teknisk utveckling och produktivitet”, lyder juryns motivering.

Inför internationella kvinnodagen 8 mars presenterade organisationerna en lista med 40 kvinnor över 40 år. Listan instiftades för att uppmärksamma och synliggöra kvinnor över 40 i gruv- och stålbranscherna samt lyfta den kunskap och erfarenhet som dessa personer bidrar med. Bland de 40 personerna på listan finns en bred representation av industri, forskning, akademi och politik och utifrån denna lista utses idag Jenny Gotthardsson till Årets Fe.

– Superkul och ärofyllt! Det är en stolthet att få vara på samma lista som så många kompetenta och erfarna kvinnor från branschen. Jag tycker det är väldigt bra att den här listan tas fram, alla som är med förtjänar verkligen att lyftas fram, kommenterar Jenny Gotthardsson, som är områdeschef för Boliden Garpenberg.

– Jag hoppas att den här listan gör att fler får upp blicken för gruv- och stålbranscherna. Det här är framtidsbranscher och vi – och metaller - behövs för den gröna omställningen. Här finns många spännande yrken och stora utvecklingsmöjligheter så jag hoppas att det bidrar till att fler vill komma och jobba med oss. För mig är det viktigt att jobba med saker man tror på och jag känner verkligen att vi gör ett betydelsefullt arbete för den gröna omställningen, säger Jenny Gotthardsson.

20 procent kvinnor inom gruv- och stålbranschen

Kvinnor utgör endast 20 procent av alla medarbetare inom gruv- och stålbranscherna. För att vara fortsatt konkurrenskraftiga på en global marknad behöver industrin vara attraktivare för alla potentiella medarbetare med rätt kompetens. Inte minst när industrin nu står inför utmaningen att fylla ett enormt kompetensbehov.

– Med 40 över 40-listan vill vi uppmärksamma och betona hur mycket vi värderar kunskap som kommer ur erfarenhet och hårt arbete. Det stora antalet nomineringar som kommit in talar sitt tydliga språk, det finns gott om erfarna medarbetare och det finns ett intresse av att vara med och synliggöra dessa kvinnor, säger Maja Boström, kommunikationsdirektör på Jernkontoret som varit med att skapa listan och utmärkelsen Årets Fe.

– Det finns många listor med unga kvinnor, vilket är både viktigt och positivt. Men vi funderade på hur vi skulle kunna vända på resonemanget och istället lyfta fram erfarenhet, uthållighet, lärdomar från misstag, utveckling över tid, säger Maja Boström.

Se hela galafrukosten med prisutdelning i efterhand:


Om listan 40 över 40 och Årets Fe

Listan 40 över 40 och utnämningen Årets Fe är ett samarbete mellan nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden; arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna och branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin.

Om Jenny Gotthardsson, områdeschef Garpenberg Boliden Mineral AB

Jenny Gotthardsson är sedan 2017 områdeschef (general manager) på Garpenberg Boliden Mineral AB med ca 430 anställda.

Garpenberg i Hedemora kommun är en av världens mest moderna gruvor. Det är också Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift. Här bryts komplexmalm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld. 2014 invigdes en ny produktionsanläggning som ökade produktionen från 1,5 miljoner till 2,5 miljoner ton malm per år, vilket sänkt enhetskostnaderna och stärkt Bolidens konkurrenskraft på den globala marknaden.

Jenny-Gotthardsson.jpg

För ytterligare information, kontakta

Marina Lähteenmaa, kommunikationschef Industriarbetsgivarna marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se | 072-247 50 33

Maja Boström, kommunikationsdirektör Jernkontoret
maja.bostrom@jernkontoret.se | 073-046 82 68

Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin
emma.hardmark@svemin.se | 070-346 60 48