All politik är näringspolitik – budskapet i möte med näringsministern

Den 13 maj tog näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) emot Annika Roos, vd på Jernkontoret, och Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, för att diskutera vilka politiska beslut som krävs för industrins omställning och fortsatta konkurrenskraft. Jernkontoret var tydliga med att just nu är all politik, näringspolitik.

Den 13 maj tog näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) emot Annika Roos, vd på Jernkontoret och Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret. Redan under Ståldagen i december 2021 efterfrågade den då nytillträdde näringsministern att industrin skulle vara tydliga med vilka prioriteringar som krävs för omställning med fortsatt konkurrenskraft och han avsåg att ägna resten av mandatperioden åt att öka tempot i beslutsfattandet.

Näringsministern måste riva hinder för företagens omställning

– När det kommer till klimatpolitiken behöver politikerna förstå att drivkraften för omställningen redan finns hos företag och kunder genom hela värdekedjan. Det innebär att politikens roll inte är att piska fram förändring och framför allt att ökade kostnader på kort sikt inte leder till att företagen snabbar på åtgärder, utan tvärtom riskerar att nödvändiga och planerade investeringar stannar av, säger Helén Axelsson efter mötet med näringsministern.

– De svenska tillståndsprocesserna måste förenklas och omfattningen måste begränsas för att bli effektivare – här har industrin varit tydlig länge. Men, nu finns ytterligare ett hot mot just verksamheternas tillstånd och det handlar om IED, Industriutsläppsdirektivet. EU-kommissionens förslag skapar överlappande lagstiftning och detaljstyrning som skulle motverka en hållbar samhällsutveckling och riskerar att överlasta tillståndsprocesserna ännu mer, fortsätter Helén Axelsson.

Dessutom behöver näringsministern skapa bästa möjliga förutsättningar för industrins omställning

– Forskning och innovation är det som på sikt kommer bidra till att vi behåller vår position som ledande järn- och stålnation. Den första generationen strategiska innovationsprogram (SIP) togs emot mycket väl av industrin. Därför är det viktigt att industrins erfarenheter och framtidsplaner tas tillvara i skapandet av SIP 2.0, annars riskeras förankringen liksom industrins engagemang. Vi vill absolut inte förlora den potential som finns i framtidens strategiska innovationsprogram, säger Annika Roos.

– Frågan om acceptans för omställningen är på allas läppar. Förståelsen för, möjligheterna med och riskerna utan, en hållbar omställning behöver bli synligare för alla aktörer, lokala företrädare, medborgare och samhället i stort. För att lyckas skapa acceptans krävs politiskt ledarskap, kommunikation och incitament för lokala intressen. Här behöver politik och näringsliv samarbeta, vi behöver alla bli bättre på att berätta om varför och hur den hållbara omställningen ska bli verklighet, säger Annika Roos.

Industrin kommer att fortsätta vara en blåslampa på politiken


– Jag ser fram emot en fortsatt god dialog med näringsministern. För mig är en god relation också att vi fortsätter vara en blåslampa på regeringen. När vi säger att all politik är näringspolitik betyder det att besluten måste hänga ihop, departementen måste samordna sig och Sverige måste tala med en tydlig röst för att inte EU-lagstiftningen ska sätta käppar i hjulet för vår industri och för att vi ska klara att uppfylla klimatmålen, avslutar Annika Roos.


Läs mer om Jernkontorets prioriterade frågor på våra Vi tycker-sidor.