Värme och viktiga samtal på Ståldagen

Ståldagen 2021 bjöd på viktiga och stundtals heta samtal om industrins roll i klimatomställningen och omställningens möjligheter att stärka konkurrenskraften. Talarna på scenen vittnade om vikten av att våga gå i frontlinjen för omställningen, lyssna till kunder som efterfrågar fossilfria lösningar och vårda samtalet mellan industrin och politiken.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) samtalade med Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, på Ståldagen 2021. Foto: Pia Nordlander.

En av talarna under Ståldagen den 1 december var den nyblivne näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson (S), i ett samtal med Annie Lööf om tillit mellan industri och politik. Näringsministern talade bland annat om den marknadsdrivna omställningen.

– Vi får vara ohyggligt tacksamma i Sverige, att vi är så marknadsdrivna, att vi är så konkurrenskraftiga. Vi skriker inte på någon annans hjälp för att klara den här omställningen utan vi säger, se bara till att vi inte får försämrade konkurrensvillkor av EU eller genom statsstöd i andra länder. Och det är ju en fantastisk styrka, att vi gör detta på marknadsmässig grund, konstaterade Karl-Petter Thorwaldsson.

Thorwaldsson lyfte även vikten av att identifiera viktiga frågor i tid för att inte vara för sent ute när det kommer till att påverka politiken och lyfte Ståldagen som ett gott exempel på hur man som bransch kan jobba tillsammans för att identifiera de frågor som är, och kommer bli, särskilt viktiga.

– Ståldagen är ju en institution där man kan diskutera om utvecklingen i branschen regelbundet, det finns flera andra sådana som är jättebra tillfällen att kunna göra det även när det inte är en akut fråga. Det tror jag är jätteviktigt, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

– Jag ska göra allt jag kan, men här behöver näringslivet samla sig och peka ut det som är allra, allra viktigast att ta tag i, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Och under dagen pekade flera av talarna, från stålindustrin övriga näringslivet och finanssektorn, ut just de prioriterade områden som kräver politiska beslut och nära samverkan med industrin för att omställningen ska rulla vidare i högt tempo. Kompetens, tillstånd och energiförsörjning. Läs mer om dessa frågor under "Vi tycker". 

staldagen-2021-Ulf-Kristerrson.jpg

Ulf Kristersson var huvudtalare på Ståldagen, som modererades av Karin Klingenstierna. Foto: Pia Nordlander.

– Ett problem är tempot. Ni [inom industrin] är vana vid en hög omställningshastighet. Politiken är van vid 'det går så fort som partierna tillåter'. Tillåter man inte snabbare beslut än så då kommer andra länder blir snabbare och då äventyrar vi sådant som varit historiska framgångar, konstaterade dagens huvudtalare, Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, med en känga åt politiken.

Ulf Kristersson fick också frågan om han har tilltro till svensk stålindustrin vilket bemöttes med ett snabbt svar:

– I mycket hög grad!

Även Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, har ett gott intryck av branschen:

– Jag tycker att stålbranschen är ett väldigt bra exempel på där man faktiskt har lyckats sätta bilden av samhällsnytta. Vad ni gör för skillnad och vilka investeringar ni själva gör och var ni därför kräver av politiken lokalt och nationellt att kliva in. Det här borde fler branscher faktiskt ta efter, sa Annie Lööf.

Martin Lundstedt, vd på Volvo Group, efterfrågade att också politiken skulle vara delaktig i att ”speed up the speed” och med ett stort leende konstaterade han att just nu är det industrin som är cool.

– Vi har byggt ett ekosystem där vi är vana att samarbeta, vilket är nyckel till framgång, sa Martin Lindqvist, vd på SSAB och ordförande för Jernkontoret.

Tack för en inspirerande dag!

–  Jernkontoret vill rikta ett stort tack till alla talare, som trotsade kylan och deltog med stor energi och diskussionsiver under hela Ståldagen. Vi är mycket nöjda med dagen och ser fram emot fortsatta diskussioner genom hela valrörelsen, säger Maja Boström, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Som vanligt valde Jernkontoret att skänka pengar till Hjärnfonden som tackgåva till samtliga talare på scenen. En burk med Jernkontorets egen honung från bikuporna på taket i Kungsträdgården fick talarna också med sig hem.

Tack också till en engagerad publik. Möjligheten att både lyssna, diskutera och att ses fysiskt är viktigt för branschen och för alla människor i vårt stora nätverk. Totalt deltog drygt 300 personer, fysiskt och digitalt, under Ståldagen.

Ta del av Ståldagen i efterhand

Hela programmet finns att se i efterhand på Jernkontorets webbplats www.ståldagen.se och inom kort på SVT Forum, som också valde att spela in konferensen.