USA har fortfarande aktiva ståltullar

När president Trump satte upp USA:s 25-procentiga ståltullar i juni 2018 agerade EU genom att inför skyddsåtgärder. Inte förrän USA avvecklat sina ståltullar kan det bli aktuell att ta bort EU:s åtgärder.

– Svensk järn- och stålindustri ser fram emot att USA avvecklar de 25-procentiga ståltullar som president Donald Trump införde för ganska precis tre år sedan. Så länge USA:s ståltullar finns kvar, krävs balanserade skyddsåtgärder som skyddar Europas ståltillverkare, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

I juni 2018 införde USA 25-procentiga importtullar på allt stål, med motiveringen att agerandet handlade om nationens säkerhet. I juli samma år införde EU skyddsåtgärder i form av en tullkvot för att säkerställa att EU-marknaden inte skulle svämma över av allt det stål som var avsett för den amerikanska marknaden. EU:s åtgärd innebär att import av stål till EU som ligger på en normal nivå släpps in fritt på EU-marknaden utan någon tull och stålanvändarnas behov tillgodoses därmed. Om däremot importen av stål till EU ökar kraftigt och överstiger normala importflöden införs en tull på 25 procent på överskottet, i syfte att skydda Europas ståltillverkare mot den negativa bieffekten av USA:s ståltullar.

På torsdag möts EU:s handelsministrar i Bryssel, EU:s skyddsåtgärder är en av punkterna på agendan.

– EU:s skyddsåtgärder är en balanserad åtgärd som tar hänsyn till både producenters och stålanvändares intressen. Så länge som USA inte har avvecklat sina ståltullar är roten till det onda fortfarande kvar. Det är en högst rimlig begäran från stålindustrins sida att EU behåller sina åtgärder till dess USA tagit bort sina ståltullar, säger Mathias Ternell.

Det är inte skyddsåtgärderna som trissar upp stålpriserna.

– Att priset på stål just nu är högt överallt i världen beror inte på EU:s skyddsåtgärder utan på industrins och särskilt bilindustrins kraftiga återhämtning efter den nedstängning som skedde i samband med coronapandemin, säger Mathias Ternell.