Fortsatt stark produktionstakt för råstål, trots nedgång i augusti

Under augusti minskade produktionen av råstål i Sverige med 8,4 procent jämfört med i fjol. Trots detta visar samlad produktion för årets första åtta månader på plus, hela +8,7 procent.

Kontrollmätning av stång vid Ovako i Hällefors. Foto: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Under augusti 2021 producerades 234 tusen ton råstål i Sverige, vilket är en minskning med 8,4 procent jämfört med augusti förra året. Hittills i år har det i Sverige producerats 3 011 tusen ton råstål. Det är 8,7 procent mer än motsvarande period 2020.

– Nedgången kan härledas till tillfälliga underhållstopp på vissa stålverk, så detta påverkar inte bilden av att råstålsproduktionen har återvänt till normala nivåer, säger Mathias Ternell handelspolitisk direktör på Jernkontoret med ansvar för svensk stålstatistik.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.