Svensk stålproduktion fortsätter att öka

En sammanställning från Jernkontoret visar att svensk råstålsproduktion under det första halvåret har ökat med omkring 6,5 procent jämfört med föregående år.

Chargering (insättning) av stålskrot vid Ovakos ljusbågsugn i Hofors.  Skrotkorgen som är på väg att öppna innehåller 70 ton skrot. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Under första halvåret 2021 har det i Sverige producerats 2 513 tusen ton råstål, vilket är en ökning med omkring 6,5 procent jämfört med samma period föregående år.

Under juni månad producerades det totalt 414 tusen ton råstål, en ökning med drygt 24 procent jämfört med juni 2020. Uppgifterna för juni är preliminära.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.