Hindersmässan 2021 och Stålåret 2020 – visionsinriktat arbete inom järn- och stålindustrin

Nu finns information om stålåret 2020 sammanställt i en ny publikation. Den lanseras inför att företrädare för gruv- och stålbranschen samlas för den digitala Hindersmässan på lördag 30 januari. Ta del av publikationen och lyssna även till viktiga samtal och föredrag under ledning av Bergshandteringens vänner (BHV).

Stålmarknaden 2020

Coronapandemin har påverkat det mesta under 2020 och stålmarknaden är inget undantag i det avseendet. Efterfrågan på stål föll dramatiskt med tvåsiffriga procentuella tal på flera håll runt om i världen under 2020 och landade på 1 725 Mton, enligt World Steel Associations (WSA:s) beräkningar.

Det finns dock ett land där utvecklingen under 2020 skiljer sig från den allmänna bilden med stora fall i efterfrågan. I Kina där coronapandemin startade tog den ekonomiska återhämtningen fart tidigt under året, vilket också påverkat efterfrågan på stål i landet. 2020 landade den kinesiska stålkonsumtionen på 980 Mton, vilket är en ökning med åtta procent jämfört 2019. Detta betyder att 56 procent av allt stål i världen nu avsätts på den kinesiska marknaden. Konsumtionsökningen i Kina under året betyder också att nedgången i världens samlade stålkonsumtion begränsas till blygsamma två procent 2020.

Utvecklingen på den svenska stålmarknaden ligger i linje med den allmänna bilden i Europa och övriga världen – bortsett från Kina. Aktiviteten inom alla stålkonsumerande sektorer, med undantag för byggindustrin, föll både snabbt och djupt vilket ledde till ett stort fall i efterfrågan på stål i Sverige. Data till och med det tredje kvartalet 2020 visar ett bortfall i efterfrågan på nästan 20 procent jämfört med samma period 2019.

– I november vann Joe Biden presidentvalet i USA och kanske kan nu USA:s relationer med EU normaliseras. De ståltullar som Trump införde 2018 och som motiverades av säkerhetsskäl borde kunna avvecklas, i alla fall gentemot EU som knappast utgör något hot mot USA:s säkerhet – snarare tvärt om, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Den samlade produktionen av råstål i Sverige under 2020 landade på 4,4 Mton, vilket är drygt sex procent lägre än 2019. Att produktionsfallet inte blev större beror på en rejäl återhämtning under fjärde kvartalet.

På Jernkontorets webbplats finns publikationen Stålåret 2020. Texten ovan är ett utdrag från publikationen som innehåller uppdaterad information om stålmarknaden och stålföretagens sammanfattningar av initiativ och händelser från året som gått. Även en tillhörande diagrambilaga finns publicerad, se ”Stålåret 2020 – en kort översikt”

Hindersmässan 2021

På lördag den 30 januari samlas den svenska gruv- och stålindustrin för digitalt årsmöte med Bergshandteringens vänner (BHV) och för att lyssna till flera intressanta föredrag och samtal. ”Du sköna nya värld” är årets mycket passande tema och samtalar gör inga mindre än Mikael Staffas, Boliden, Jan Moström, LKAB, Marcus Hedblom, Ovako, Göran Björkman, Sandvik Materials Technology, Martin Lindqvist, SSAB, Helena Hedblom, Epiroc, Henrik Ager, Sandvik Mining and Rock Solutions, Carl-Henrik Svanberg, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Eva Vitell, HYBRIT, Martin Lundstedt, Volvo Group, Olof Källgren, Linde, Catrin Jansson, Robur och Anders Ullberg, Bergshandteringens vänner (BHV).

– Hindersmässan har anpassat sig efter den rådande situationen och det är viktigt. Samtidigt ser jag fram emot ett minst lika relevant program som tidigare år. Jag ser framförallt fram emot att lyssna till företagsledare vars bolag på många sätt utgör motorn för svensk tillväxt. Temat "Du sköna nya värld" indikerar att vi kommer få lyfta blicken och fokusera på möjligheterna som svenska bolag står inför, säger Bo-Erik Pers vd på Jernkontoret.

Medierna välkomnas att delta lördagen den 30 januari. 
Se hela helgens program och samtliga seminarier på Bergshandteringens vänners webbplats