Föreläsningsserie om järnets roll på vikingatiden

Den 13 januari inleds en digital föreläsningsserie kopplad till den nyligen utkomna boken "Iron and the Transformation of Society. Reflexion of Viking Age Metallurgy". Föreläsningarna arrangeras av Jernkontorets bergshistoriska utskott och deltagande är kostnadsfritt.

I den senaste boken i Jernkontorets bergshistoriska skriftserie, "Iron and the transformation of society. Reflexion of Viking Age metallurgy" belyser fem författare järnets roll i samhällsförändringen under perioden från vikingatid till tidig medeltid. Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning, har tillsammans med Gert Magnusson, medlem av Bergshistoriska utskottet, varit redaktörer för boken som kan beställas på Jernkontorets webbplats.

– Jag är mycket stolt och glad över att kunna presentera en bok med så kunniga forskare som författare. Vi hoppas att den ska belysa järnet under vikingatid både nationellt och även för en internationell publik, säger Catarina Karlsson.

Fem Zoom-föreläsningar med start 13 januari

Under våren 2021 arrangerar Jernkontorets bergshistoriska utskott en digital föreläsningsserie där de fem författarna presenterar sina respektive kapitel.

– Vi måste ta tillvara på möjligheten att erbjuda digitala föreläsningsserier av den här typen. Det är ett bra sätt att nå ut till fler personer som vi vet är intresserade av vår viktiga historiska forskning, samtidigt som vi själva blir allt bättre på genomförandet och deltagarna blir mer och mer bekväma med formatet, säger Maja Boström, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Föreläsningarna

 • Onsdag 13 januari 2021, klockan 13.00–14.00
  Vikingatidens järnhantering – en bakgrund till nordens medeltida modernisering.
  Gert Magnusson
 • Onsdag 10 februari 2021, klockan 13.00–14.00
  Järnet och Sveriges medeltida modernisering.
  Thomas Lindkvist
 • Onsdag 10 mars 2021, klockan 13.00–14.00
  Vikingatidens samhälle, riken och järnet – en tillbakablick.
  Torun Zachrisson
 • Onsdag 14 april 2021, klockan 13.00–14.00
  Hantverk med järn och andra metaller under vikingatiden, arkeologiska kontexter och lämningar.
  Daniel Sahlén
 • Onsdag 12 maj 2021, klockan 13.00–14.00
  Platser, varor, utbyten. Drivkrafter och organisation bakom vikingatidens handelsnätverk i Östersjöområdet.
  Charlotte Hedenstierna-Jonson

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till en eller flera föreläsningar. Deltagande är kostnadsfritt. Föreläsningarna hålls på svenska och kommer att sändas via den digitala plattformen Zoom.
Anmälningsformulär (öppnas i nytt fönster)

Mer information

För frågor om seminarierna är du välkommen att kontakta Catarina Karlsson, catarina.karlsson@jernkontoret.se

Mer information om boken finns i tidigare pressmeddelande från Jernkontoret (2020-11-05): Ny bok om vikingatida järn 

Iron-and-the-transformation-of-society.jpg