Stort genomslag för kampanj om #stålnytta

Under hela hösten har Jernkontoret synliggjort exempel på #stålnytta. Mottagandet har varit över all förväntan och förutom att ge ökad kunskap om var det svenska stålet finns och gör nytta, har kampanjen närt stoltheten som många människor på stålorter och inom svensk stålindustri känner.

Stålföretagen i Sverige tillverkar högt förädlade stålsorter och produkter. Stålindustrin ligger i framkant när det kommer till innovation och svenskt stål efterfrågas över hela världen. När stålprodukterna används bidrar de till en mer hållbar utveckling. Det kallar vi i branschen för #stålnytta.

Under hela hösten har Jernkontoret synliggjort #stålnytta genom en stor informationskampanj med filmer och djupintervjuer med personer i branschen som delger olika synvinklar på #stålnytta. Materialet har samlats på en kampanjsida, www.stålnytta, och skapat engagemang i sociala kanaler.

– Mottagandet har varit väldigt positivt. Inte minst har engagemanget varit stort på de stålorter som syns i filmerna. Även om målgrupperna är personer som inte känner till hur eller var det svenska stålet används, har ett annat viktigt syfte varit att bidra till stolthet inom stålindustrin och på våra viktiga orter, säger Maja Boström, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Stålet och den cirkulära ekonomin

Stål är 100 procent återvinningsbart. I dag är mycket av tillverkningen inom många industrier traditionellt linjär. Produkten tillverkas för att säljas och sedan slängs den när den är uttjänt, utan en tanke på högkvalitativ återvinning. Cirkulär ekonomi och produktion handlar om att återvinna alla komponenter i produkten.

– Den konsumtion och höjning av levnadsstandard som alla länder i världen strävar efter gör att vi måste tänka cirkulärt. Förlänga och utöka nyttan för materialet som används. Det har stålindustrin hållit på med länge. Inte för att det är ädelt utan för att det är smart, förklarar Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

Klimatet tjänar på mer svenskt stål. Därför behöver vi en konkurrenskraftig stålindustri i Sverige. Hela basindustrin är viktig för Sveriges del, vår välfärd och totala konkurrenskraft. Redan idag har svenska stålprodukter ett lågt klimatavtryck internationellt sett och Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Det är ganska enkelt. Hållbar produktion är mer produktion i Sverige. Svensktillverkat stål bidrar till samhällsnytta både i de samhällen vi verkar, genom ett gediget miljöarbete i varje företag och i användningen av produkterna världen över. Det är stålnytta, säger Eva Blixt, forskningschef och rådgivare på Jernkontoret.Ta del av mer materiel på www.stålnytta.se

Och välkommen tillbaka den 1 december för att ta del av decemberupplagan av stålnytta.se (Jernkontorets julkalender).