Stålproduktionen minskade i maj

Under maj månad producerades sammanlagt 370 tusen ton råstål. Hittills i år har stålproduktionen minskat med 7,8 procent, jämfört med samma period 2019.

Kontrollmätning av stång. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Under maj 2020 producerades sammanlagt 370 tusen ton råstål i Sverige, det är en minskning med 18,1 procent jämfört med maj 2019.

Hittills under året har det producerats totalt 2 025 tusen ton. Det är 7,8 procent mindre än motsvarande period 2019.

Den pågående covid-19-pandemin har lett till en minskad efterfrågan för flera ståltillverkarna i Sverige. Det är förklaringen till lägre råstålsproduktion under maj och under våren i sin helhet.

Produktionsstatistiken är sammanställd av Jernkontoret med uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.