Stålproduktionen minskade första kvartalet

Under det första kvartalet 2020 producerades sammanlagt 1 252 tusen ton råstål i Sverige. Det är 4,6 procent mindre än första kvartalet 2019.

Foto: Pia och Hans Nordlander, Bildn, Jernkontorets bildbank

Under mars månad uppgick den svenska råstålsproduktionen till 427 ton, vilket är en minskning med 2,9 procent jämfört med samma månad 2019. Den samlade råstålsproduktionen under det första kvartalet 2020 landade på 1 252 tusen ton, vilket är 4,6 procent lägre än motsvarande period i fjol.

– En minskning i produktion under första kvartalet var väntad, i ljuset av den rådande Coronapandemi. Trenden pekar för närvarande nedåt och det är mycket svårt att förutsäga hur andra kvartalet kommer att utvecklas, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret med siffror från elva ståltillverkare i Sverige.