Stålåret 2019 – ett händelserikt år för stålmarknaden

Nu finns information om stålåret 2019 sammanställt i en ny publikation. Den lanseras inför att företrädare för gruv- och stålbranschen samlas på den årliga Hindersmässan i Örebro. Deltagarna som möts på Hindersmässan kommer att nätverka, samtala och inspireras under flera seminarier om bland annat det globala handelspolitiska läget. Stålåret som gått brukar också vara ett givet samtalsämne.

Foto: Pia Nordlander, BildN.

Stålmarknaden 2019

Bortsett från Kina så har utvecklingen i resten av världen bromsat in i takt med oro och den svagare konjunkturen. Under 2019 var den samlade efterfrågan på stål i övriga världen i stort sett oförändrad jämfört med 2018.

I USA ökade visserligen stålkonsumtionen med 1 procent, men den minskade samtidigt i EU med drygt 3 procent. Inom EU backade efterfrågan i flera länder men inbromsningen var särskilt tydlig i Tyskland där efterfrågan föll med drygt 5 procent. Efterfrågan var svag även i andra delar av världen och backade med 0,4 procent i Central- och Sydamerika, med 4,6 procent i Mellanöstern och med 1,4 procent i Afrika. Konsumtionen i både Japan och Sydkorea gick i sidled. Däremot fortsatte den positiva utvecklingen i de så kallade ASEAN-länderna (Indonesien, Malaysia, Filippinerna och Thailand) och i Indien, där stålkonsumtionen under 2019 ökade med 3 respektive 5 procent.

När det gäller Sverige och den svenska marknaden har konjunkturen bromsat in i alla stålkonsumerande sektorer utom byggindustrin, särskilt under det andra halvåret. Enligt preliminära beräkningar minskade den svenska stålkonsumtionen med 4 procent till 3,9 miljoner ton 2019.

– De handelspolitiska frågorna har under året varit många och svåra och handelskonflikten mellan USA och Kina trappades upp under sommaren när USA beslutade att införa ytterligare tullar på import från Kina till ett värde av 300 miljarder USD. Samtal och förhandlingar mellan de båda länderna pågick under hela hösten i syfte att komma fram till en första del av ett mer omfattande avtal, sammanfattar Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

På Jernkontorets webbplats finns publikationen Stålåret 2019 – en kort översikt. Texten ovan är ett utdrag från publikationen som innehåller uppdaterad information om stålmarknaden och stålföretagens sammanfattningar av initiativ och händelser från året som gått.

Hindersmässan i Örebro

Under helgen som kommer, den 24–25 januari, är det åter dags för Hindersmässan, med hundratals deltagare från gruv- och stålindustrin. På agendan står Järnverksföreningens respektive Bergshandteringens vänners årsmöten samt en hel del nätverkande och seminarier.

– Hindersmässan är en stor och viktig nätverksträff med högaktuella frågor. I år ser jag särskilt fram emot föredrag och diskussioner om det globala handelspolitiska läget, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Medierna välkomnas till branschens seminarier den 24–25 januari i Örebro. Se hela helgens program och samtliga seminarier på Bergshandteringens vänners webbplats.