Ny ledamot i Jernkontorets fullmäktige

Den 2 juni möttes Brukssocieteten för sitt årliga möte och Mats Benson, vd för Outokumpu Fagersta Stainless, valdes då in som ordinarie ledamot i Jernkontorets fullmäktige.

Mats Benson, vd på Outokumpu Fagersta Stainless, är ny ledamot i Jernkontorets fullmäktige. Foto: Outokumpu.

Jernkontoret ägs av svenska järn- och stålföretag som genom den så kallade Brukssocieteten utövar sitt inflytande över Jernkontoret. Brukssocieteten utser Jernkontorets fullmäktige (styrelsen) som beslutar om vilken inriktning Jernkontorets verksamhet ska ha.

Vid Brukssocietetens allmänna ordinarie sammankomst (motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag) den 2 juni 2020 valdes Mats Benson, vd för Outokumpu Fagersta Stainless, in som ny ordinarie ledamot i Jernkontorets fullmäktige.

– Jag är mycket glad att få välkomna Mats Benson till Jernkontorets fullmäktige. Mats är ny vd för Outokumpu Fagersta Stainless sedan några månader tillbaka. Jag ser fram emot ett givande samarbete med samtliga ledamöter under det viktiga år som kommer, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

I samband med Brukssocietetens sammankomst publicerades Jernkontorets årsberättelse 2019 i filmformat:

För en utförligare beskrivning av verksamheten, se Berättelse till Brukssocieteten avseende Jernkontorets verksamhet under 2019

Jernkontorets berättelse till Brukssocieteten avseende verksamhetsår 2019

Se även: Information om Jernkontorets ägare och styrelse