Ny bok om vikingatida järn

Järnets roll i samhällsförändringen under perioden från vikingatid till tidig medeltid belyses i den senaste boken i Jernkontorets bergshistoriska skriftserie, "Iron and the transformation of society. Reflexion of Viking Age metallurgy". Boken går att beställa på Jernkontorets webbplats.

– Idén till den här studien kom till oss under en internationell konferens för ganska precis fyra år sedan. Forskare från sex nationer diskuterade järnets roll i samhällsförändringen och en mängd frågor restes. Vi såg att särskilt tiden före 1150 behövde belysas ytterligare, berättar Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning.

Jernkontorets bergshistoriska utskott driver tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom bergshistorisk forskning. Ett av dessa projekt, Järnet och riksbildningen, syftade till att belysa järnets roll i samband med de politiska, sociala och ekonomiska förändringarna i Sverige under perioden 1150–1350. Projektet har resulterat i flera delstudier och avslutades 2015 med boken Järnet och Sveriges medeltida modernisering, nr 48 i Jernkontorets bergshistoriska skriftserie.

Under 2017 inleddes ett uppföljningsprojekt om tiden innan 1150. Studien har utförts av tre forskare med specialkompetens kring vikingatid; Charlotte Hedenstierna-Jonson, Torun Zachrisson och Daniel Sahlén tillsammans med Thomas Lindkvist och Gert Magnusson. Gert har även varit ordförande för gruppen.

– Vi är väldigt glada över att dessa namnkunniga experter har varit med i studien. Jag vill även nämna Orvar Nyquist, tidigare vd på Jernkontoret och aktiv i vårt bergshistoriska utskott. Han var drivande i arbetet för att förverkliga den här idén, säger Catarina Karlsson.

Vikingatiden och tidig medeltid kan ses som tiden då människor från Skandinavien äntrade den globala scenen. De dåtida skandinaverna och deras utfärder i världen framställs som våldsamma och brutala. Mindre känt är den utveckling de bidrog med i konsten att framställa och bearbeta järn. Det skapade i sin tur förutsättningar för att bygga fungerande samhällen. Det gav nya möjligheter för exempelvis jordbruk, arkitektur och allmän utveckling.

Iron and the transformation of society. Reflexion of Viking Age metallurgy, nr 51 i Jernkontorets bergshistoriska skriftserie, beskriver hur stål under vikingatiden bidrog till att forma ett nytt samhälle. Boken är skriven på engelska och finns att beställa på Jernkontorets webbplats.

– Vi har mött en efterfrågan av att resultaten i våra projektet ska tillgängliggöras på engelska, så nu gör vi det, avslutar Catarina Karlsson.

Forskningsprojekten har huvudsakligen finansierat genom externa fondmedel från Vitterhetsakademien, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Torsten Söderbergs Stiftelse, Sancte Örjens Gille, Minpro-stiftelsen samt Allan Wetterholms Stiftelse och Prytziska fonden nr 1.Se även


Andra publikationer med koppling till projektet Järnet och riksbildningen:

Osmundjärn. Inventeringar och analyser av osmundar från arkeologiska undersökningar i Sverige, av Anders Wallander, 2018. Jernkontorets bergshistoriska utskott, H 84.

Förlorat järn – det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn, doktorsavhandlling av Catarina Karlsson, 2015. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 49.