Statistik för första halvåret visar en lägre produktionstakt för stål

Under första halvåret 2020 producerades det sammanlagt 2 358 tusen ton råstål i Sverige. Det är en minskning med 7,8 procent jämfört med motsvarande period 2019, enligt statistik från Jernkontoret.

Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Under juni månad uppgick den svenska råstålsproduktionen till 333 tusen ton, vilket är en minskning med 7,9 procent jämfört med juni 2019.

Det första kvartalet minskade råstålsproduktion med 4,6 procent jämfört med motsvarande period 2019. Under det andra kvartalet minskade produktionen med 11,2 procent.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.