14 september lanserar Jernkontoret #stålnytta

Informationskampanjen #stålnytta, som ska rulla på webbplatsen, i sociala medier och som annonser, syftar till att sprida kunskap om svensk stålindustri och exempel på nytta som stål bidrar till.

Mer om #stålnytta på www.stålnytta.se

– Jag tror att få känner till att högteknologisk ståltråd för pacemakrar utvecklas här i Sverige. Eller att vi producerar vackra och hållbara broar. Och tillverkar elektroplåt till elbilmotorer, här i vårt land. Det är fantastiskt och något som vi i Sverige ska vara stolta över, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Kampanjen ska genom korta filmer och artiklar belysa svenskt stål och svenska stålprodukter och hur de bidrar till en social-, ekonomisk- och miljömässigt hållbar framtid.

– Stålindustrin i Sverige ligger i framkant när det kommer till innovation. Företagen tillverkar högt förädlade stålsorter och produkter som efterfrågas över hela världen. Många tillverkningsprocesser och slutprodukter blir mer hållbara tack vare svenskt stål. Stål är dessutom 100 procent återvinningsbart, vilket gör materialet till en självklar del av en cirkulär ekonomi, säger Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

Vad menar vi med stålnytta?

Med stålnytta menar vi den nytta som stålet eller stålprodukten bidrar med när den används. Stålnytta kan till exempel vara en lyftkran vars konstruktion kan bli lättare och nå högre tack vare ett avancerat svenskt stål och därmed användas vid byggandet av ännu högre vindkraftverk. Eller en svensk stålapplikation som gör att vindkraftverken kan hålla längre, snurra snabbare och därmed generera mer förnybar energi.

– Vi vill att fler ska känna till var det svenska stålet finns och gör nytta. Med kampanjen #stålnytta sprider vi några av alla de exempel på stål i produkter som finns så nära oss slutkonsumenter som möjligt. Vårt mål är, som alltid, att bidra med kunskap, och gärna med lite humor, säger Maja Boström, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Läs mer om kampanjen #stålnyttawww.stålnytta.se 

Följ oss: Facebook och LinkedIn.


Kampanjen har tagits fram av branschorganisationen Jernkontoret, med hjälp av experter, forskare, hållbarhetsansvariga, kommunikatörer med flera på stålföretagen i Sverige.