Brett industristöd bakom digitalt forskningsprojekt

Idag den 21 december startar forskningsprojektet VMAP-Analytics: Smart Analytics for Multi-Scale Material and Manufacturing. Jernkontorets teknikområde för digitalisering (TO 60) agerar rådgivare och Sverim leder projektet. Målet är en effektiv plattform för processtyrning och övervakning.

– Svensk stålindustri har mycket att vinna på samverkan i digitala projekt. Jag hoppas att ett så konkret som VMAP-Analytics kan inspirera till fler gemensamma forskningsprojekt inom området digitalisering, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret.

Projektet med uppstartsmöte idag är ett Eureka ITEA-projekt. Eureka är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft genom samarbeten mellan företag och forskare i Europa. ITEA-klustret är inriktat på forskning och utveckling av programintensiva system och tjänster. Den svenska delen av projektet finansieras av Vinnova och den totala svenska delen av budgeten är 35 miljoner kronor. Projektet ska pågå i tre år och kommer att ledas av Swerim. Bland de svenska deltagarna finns till exempel Ovako, Gränges och Morgårdshammar.

Bijish Babu, projektledare på Swerim har varit en stark drivkraft bakom projektet.

– Genom maskininlärning kan VMAP-Analytics nyttja den enorma kraft som finns i data som samlas in från processindustrin och på så sätt kan vi påskynda digitaliseringen, säger Bijish Babu.

Jernkontorets teknikområde 60, Digitalisering, kommer agera rådgivare till projektet.

– Detta är ett viktigt projekt som det ska bli mycket intressant att följa. Det kan i förlängningen innebära att svenska stålföretag får tillgång till en mycket effektiv plattform för processtyrning och övervakning, säger Mathias Thorén, R&D Project Manager på SSAB och ordförande i teknikområdet.

Så vad ska då projektet VMAP-Analytics åstadkomma?

En stor mängd data samlas för närvarande in från valsverket tack vare en rad sensorer och all data lagras i egna databaser. Det krävs en stor insats för att utveckla skräddarsydda lösningar för analys av denna data.

För att förbättra integrationen mellan fysiska och virtuella processer ska så kallade digitala tvillingar skapas. Projektet ska även skapa en standard för interoperabilitet mellan sensordata och digitala tvillingar. Detta ska bidra till förbättrad produktkvalitet och robusthet i processen, och övervaka och visualisera anläggningens tillstånd. Plattformen ska skapas genom att utöka den befintliga VMAP-1-standarden.

VMAP-layers.jpg

Det kommer att finnas goda möjligher att följa utvecklingen inom projektet. Resultaten kommer att spridas genom seminarier, utbildningsaktiviteter, rapportering och publikationer.

För mer information om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Tania Irebo Schwartz på Swerim 

VMAP-Analytics.jpg