Toppkandidaten Jörgen Warborn (M) intervjuas i Synfält Framåt

Inför valet till Europaparlamentet i maj samarbetar Jernkontoret med politikpodden Synfält Framåt, för att lyfta industrins hjärtefrågor på Europanivå. Nu har turen kommit till en av Moderaternas toppkandidater, nämligen Jörgen Warborn.

Stålindustrin engagerar sig i valdebatten eftersom Europasamarbetet är viktigt för samverkan kring långsiktiga och hållbara lösningar, inte minst för handelspolitiken. Lejonparten av den svenska stålproduktionen går på export, med ett värde på drygt 50 miljarder svenska kronor under förra året.

– Därför är det viktigt för oss att vi har en fungerande frihandel; att man kan handla med varor utan att stöta på tullar, kvoter, byråkrati eller andra hinder, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, som också medverkar i dagens avsnitt.

I poddavsnittet undrar Mathias Ternell vad Jörgen Warborn tänker göra i sin roll som Europaparlamentariker för att skydda svensk och europeisk stålindustri från osund konkurrens. Warborn delar analysen att frihandeln idag är hotad i världen på olika sätt. Han konstaterar att Kina under en längre tid spelat fulspel på världsmarknaden med statsstöd i sina bolag.

– Det är problematiskt och det möter Trump tyvärr med helt fel medicin, det vill säga han höjer tullarna för att skydda den amerikanska industrin. För den svenska stålexporten blir vi då trängda ifrån två håll. Dels från de kinesiska bolagen som har skattemedel i sig från början och dels från tullarna från USA. Jag ska vara den absolut tydligaste rösten för frihandel, menar Jörgen Warborn.

Under april och maj intervjuas fyra toppkandidater i Europaparlamentsvalet i politikpodden Synfält Framåt, som drivs av Kristoffer Appelquist och Tobias Wahlqvist. Idag släpps det tredje avsnittet. I det fjärde och sista avsnittet medverkar Centerpartiets kandidat Fredrick Federley. Du kan också lyssna på tidigare avsnitt med Jytte Guteland (S) respektive Jakop Dalunde (MP).

Samtliga avsnitt hittar du på synfältframåt.se och där poddar finns.