Teknikträff för elektrifiering

Stålindustrin har antagit en klimatfärdplan för att bidra till ett fossilfritt Sverige 2045, där elektrifiering ses som en stor möjliggörare. Onsdagen den 8 maj träffas Jernkontorets energinätverk och Triple Steelix för att diskutera elektrifiering av stål- och verkstadsindustrins ugns- och värmningsprocesser.

Den svenska stålindustrin är elintensiv och beroende av en stabil el- och energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser. Problem med el- och energitillförseln kan i värsta fall leda till produktionsstopp som kostar företagen miljontals kronor. När stålindustrin nu arbetar för att ställa om till koldioxidfri produktion kommer ännu mer elkraft att krävas i processerna.

Onsdagens nätverksträff ger exempel på hur industrin kan elektrifiera sina värmningsprocesser såsom uppvärmningsugnar, värmebehandlingsugnar och skänkvärmare.

Nätverksträffen, som arrangeras i samarbete med Kanthal, vänder sig till personer i stål- och verkstadsindustrin som vill höja sin kunskapsnivå inom teknik- och processutveckling, samt lära sig hur system kan effektiviseras med hänsyn till miljö, energi och ekonomi.

– Storskalig elektrifiering av industrin är nyckeln för att vi ska kunna nå klimatmålen. Vi ser fram emot att knyta nya kontakter, dela med oss av vår kunskap och lära av varandra på energinätverksträffen hos oss på Kanthal. Här finns kompetensen, tekniken och erfarenheten bakom elektrifiering av ugns- och värmeprocesserna, säger Nicklas Nilsson, vd för Kanthal.

Anmälan

Läs mer och anmäla dig här.

Det finns också möjlighet för media att delta. Vid intresse vänligen kontakta någon av följande kontaktpersoner:

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör Jernkontoret, 070 370 92 31

Åsa Backman, kommunikatör Kanthal, 070 234 64 95

Nicklas Tarantino, utvecklingschef resurseffektivitet Triple Steelix, 070 200 75 78