Råstålsproduktionen fortsatt högre jämfört med förra året

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 398 tusen ton under september 2019. Det är en ökning jämfört med samma period förra året, visar statistik från Jernkontoret. 

Valsade ringar före värmebehandling vid Ovako i Hofors. Foto: Pia & Hans Nordlander, Bildn. Källa: Jernkontorets bildbank.

Under september 2019 producerades 398 tusen ton råstål i Sverige. Jämfört med september 2018 är detta en ökning på 42 procent, men denna kraftiga ökning beror på att produktionen under samma månad förra året var onormalt låg på grund av driftstörningar.

Den svaga septembersiffran 2018 påverkade naturligtvis också hela den samlade produktionssiffran förra året. Det är en av anledningarna till att råstålsproduktionen hittills i år har ökat med 5 procent jämfört med samma period förra året.