Svensk råstålsproduktion minskade i oktober

Under oktober månad producerades 330 tusen ton råstål i Sverige. Det är en minskning jämfört med samma månad förra året, visar statistik från Jernkontoret. 

Valsad tråd som har betats i en automatisk betningsanläggning. Foto: Pia & Hans Nordlander, Bildn. Källa: Jernkontorets bildbank.

– Planerade stopp för underhåll och en svagare konjunktur har medfört att råstålsproduktionen de senaste månaderna har varit lägre än förra året, men den sammanlagda produktionen hittills i år är fortfarande tre procent högre jämfört med 2018, säger Bo-Erik Pers vd för Jernkontoret.

Svensk råstålsproduktion uppgick till 330 tusen ton under oktober 2019, vilket är en minskning med 16,3 procent jämfört med oktober 2018.

Under årets första tio månader har det producerats sammanlagt 4 036 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär en ökning med 3,0 procent jämfört med samma period 2018.


Produktionsstatistiken sammanställs med uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.