Svensk stålproduktion första halvåret i nivå som 2018

Under första halvåret 2019 har det producerats sammanlagt 2 558 tusen ton råstål i Sverige Det är en ökning med 0,3 procent jämfört med motsvarande period 2018, visar statistik från Jernkontoret.

Under juni månad uppgick den svenska råstålsproduktionen till 362 ton, vilket är en minskning med 9 procent jämfört med juni 2018.

− Det har varit en inbromsning under andra kvartalet men totalt ligger stålproduktionen på samma nivå som förra året, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.


Under första kvartalet ökade Sveriges råstålsproduktion med 4,8 procent jämfört med samma period 2018. Under det andra kvartalet minskade produktionen med -4,1 procent.


Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från elva ståltillverkare i Sverige.