Stålproduktionen minskade under januari 2019

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 448 tusen ton under januari 2019. Det är en minskning med 2,7 procent jämfört med samma månad 2018, visar statistik från Jernkontoret.

− − Trenden med minskad stålproduktion i Sverige under 2018 har fortsatt under inledningen av 2019, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Observera att produktionsstatistiken för januari 2019 har reviderats.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från 11 ståltillverkare i Sverige.