Ståldagen 2019: Svensk stålindustri kraftsamlar för samverkan

Ståldagen den 3 december kommer att fokusera på vikten av samverkan. Företrädare för näringsliv, akademin, politik och forskning kommer på scenen och i publiken att diskutera samverkan för ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft.

– Vi vet att det krävs samverkan, över industrigränser och mellan utbildningsväsendet, en dialog om förutsättningar mellan politiken och näringslivet. För att vi ska kunna bli mer hållbara samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft, är samarbete helt avgörande, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret och en av initiativtagarna till Ståldagen.

Ståldagen är stålindustrins årliga visionsdag. För fjärde året i rad samlas svensk stålindustri kring den långsiktiga visionen Stål formar en bättre framtid

Att kunna samverka med aktörer utanför sin egen verksamhet blir allt viktigare, gränserna mellan kund, leverantör och det egna företaget suddas ut. Samverkan är särskilt viktigt för dem som genomgår förändringar för ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft.

–  Förfrågningarna om att få delta vid Ståldagen har varit många, både från åhörare och talare. Visionsdagen känns etablerad nu. Med temat samverkan och dialog vill vi också sudda ut gränsen mellan de som lyssnar och de som står på scenen, det är särskilt viktigt eftersom vi samlar så mycket kompetens i publiken, avslutar Bo-Erik Pers.

Läs mer om programmet på Ståldagen

Konferensen är fullsatt och det finns en väntelista. Om media önskar delta, kontakta kommunikationsdirektör Maja Boström.