2018 ett händelserikt år för stålmarknaden

I helgen samlas företrädare för gruv- och stålbranschen på den årliga Hindersmässan i Örebro. Förutom att se tillbaka på det gångna stålåret med fokus på marknaden ska branschen naturligtvis blicka framåt. Deltagarna kommer att nätverka, samtala och inspireras under flera seminarier om bland annat jämställdhet, digitalisering och AI.

Medarbetare på Kanthal. Foto: Pia Nordlander/BildN.

– Vi ser en minskning av råstålsproduktionen och troligtvis även en svag minskning av stålkonsumtionen i Sverige under 2018. Däremot har exportvärdet fortsatt att stiga och låg efter de första tio månaderna 2018 på 45 miljarder kronor, vilket är en ökning med 11 procent. Handelspolitiskt har året naturligtvis präglats mycket av USA:s importtullar på stål som infördes i juni, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Stålmarknaden 2018

När det gäller Sverige och den svenska marknaden så har utvecklingen i stål¬konsumerande industrisektorer varit positiv under året med undantag för byggindustrin som haft en negativ tillväxt för första gången på flera år. En försvagning av konjunkturen har dock kunnat skönjas för samtliga sektorer under andra halvan av året. Stålkonsumtionen i Sverige 2018 kommer därför sannolikt att landa på ungefär samma nivå som eller något under 2017, vilket innebär cirka 4 miljoner ton.

Den svenska produktionen av råstål minskade med 6 procent under året och landade på knappt 4,7 miljoner ton. Värdet av exporterade stålprodukter fortsatte dock att öka och låg efter de första tio månaderna 2018 på 45 mil¬jarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2017.

USA:s importtullar på stål

Den 8 mars 2018 undertecknade USA:s president Donald Trump det tillkännagivande som innebär att en tull på 25 procent läggs på all import av stål. Inledningsvis undantogs bland annat EU-länderna från tullarna. Den 31 maj strandade emellertid förhandlingarna mellan EU och USA om huruvida EU skulle få ett permanent undantag från ståltullarna eller ej, och därmed gäller ståltullarna för alla EU-länder sedan den 1 juni 2018.

För svensk stålindustri är USA den näst viktigaste exportmarknaden efter Tyskland och exportvärdet till USA uppgår till cirka 4 miljarder kronor per år. Även om det finns svenska stålföretag som har viss produktion i USA så bedömer Jernkontoret att den svenska stålindustrin i stort påverkas negativt av importtullarna. Samtidigt producerar svenska företag specialstål till smala nischmarknader, vilket kan betyda att dessa typer av stålprodukter kommer att få undantag från tullarna eftersom USA:s egna tillverkningsföretag är beroende av svenskt specialstål.

Som svar på USA:s importtullar på stål och aluminium har EU infört så kallade motåtgärder där tull tas ut på USA:s export av ett antal olika varor, till exempel motorcyklar och jeans. För att inte EU-marknaden skall svämma över av allt det stål som var avsett för den amerikanska marknaden har EU vidare infört provisoriska skyddsåtgärder i form av en tullkvot.

Efter samtal mellan USA:s president Donald Trump, EU-kommissionens ordförande Jean Claude Junker och EU:s kommissionär för handelsfrågor Cecilia Malmström i somras pågår förhandlingar mellan USA och EU för att lösa frågan.

– Den svenska stålindustrin behöver mer frihandel, inte mindre, men den ska också ske på lika villkor. Sverige har dock en fortsatt stor fördel med sin nischorienterade produktion, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Hindersmässan 2019

I helgen, den 25-26 januari, är det åter dags för Hindersmässan, med hundratals deltagare från gruv- och stålindustrin. På agendan står Metallkvinnors och Women in Minings seminarium ”Jämställdhet lönar sig”, Järnverksföreningens årsmöte, Bergshandteringens vänners årsmöte samt en hel del nätverkande.

Stålåret 2018 – en kort översikt

Vill du ta del av ytterligare statistik från stålåret 2018? På Jernkontorets webbplats finns publikationen Stålåret 2018, med uppdaterad information om stålmarknaden och stålföretagens sammanfattningar av initiativ och händelser från året som gått. Se ”Stålåret 2018 – en kort översikt” med tillhörande ”Diagrambilaga” på jernkontoret.se/stalaret.

Medierna välkomnas till branschens seminarier den 25–26 januari i Örebro:

Fredag 25 januari – Jämställdhet lönar sig, lunchseminarium
Fredag 25 januari – Järnverksföreningens årsmöte
Lördag 26 januari – Bergshandteringens vänners årsmöte