Ny omfattande rapport om kallvalsningens historia

Jernkontorets bergshistoriska utskott ger i dag ut en innehållsrik dokumentation av kallvalsningens historia i Sverige, från 1880-talet fram till våra dagar. Rapporten skildrar bland annat den viktiga teknikutvecklingen under 1900-talet.

Stålband för transportörer gjordes av kallvalsat band. Bild från Sandvikens Jernverk 1914.

Den historiska rapporten ”Kallvalsning av stålband i Sverige” är en intressant dokumentation av en viktig och betydande del av den svenska stålindustrins historia.

Rapporten omfattar hela 484 sidor. Den inleds med en allmän introduktion om kallvalsning, hur det gick till från början på 1880-talet och om teknikutvecklingen under förra seklet. Därefter följer en dokumentation av kallvalsning av smala band, respektive breda band och styckeplåt. I denna del av rapporten är informationen indelad företagsvis.

Arbetet med att bearbeta och komplettera tidigare insamlad dokumentation om kallvalsning och att sammanställa rapporten har skett inom Bergshistoriska utskottets Kallvalsningskommitté. Många personer har medverkat i arbetet som letts av Bengt Orrling.

– Det är glädjande att vi i Sverige har många experter på bearbetningsteknisk utveckling som kan bidra med sina kunskaper. Den nya rapporten om kallvalsning kompletterar de tidigare utgivna historiska skildringarna av varmvalsverk, säger Catarina Karlsson, Jernkontorets koordinator för bergshistorisk forskning.

Rapporten ingår i Jernkontorets bergshistoriska rapportserie H som nummer 87 och kan beställas på Jernkontorets webbplats till en kostnad av 200 kronor.

Haute couture i Munkfors 2017 med kallvalsade stålpaljetter. Klänningar designade av Naim Josefi.

Läs mer: Jernkontorets bergshistoriska utskott