Historiska personporträtt i Jernkontorets julkalender

I årets julkalender kommer vi dagligen att presentera porträttfotografier hämtade ur vår digra samling med bilder av människor som på ett eller annat sätt har anknytning till bergshanteringen. Följ julkalendern på vår webb eller vår Facebook.

Den första december kommer du att få bekanta dig med en bergskemist…

På söndag, den 1 december, startar Jernkontorets julkalender. Dagligen fram till jul kommer 24 av de cirka 7 000 personer som ingår i Jernkontorets porträttarkiv att presenteras, se www.jernkontoret.se/julkalender.

– Vi möter en stor efterfrågan på historiska bilder. Porträttarkivet är emellertid ännu ganska okänt. Jag hoppas att våra julporträtt kan bidra till ökad allmän kännedom om vårt unika porträttarkiv, säger Yngve Axelsson, bibliotekarie på Jernkontoret och initiativtagare till julkalendern.

– Vi är stolta över våra bildsamlingar och de förtjänar all uppmärksamhet. Vår bildbank på webben med 4 500 bilder av gruvor, järn- och ståltillverkning är flitigt nyttjad. Nästa steg är att fundera på hur vi kan tillgängliggöra våra porträtt, säger Maja Boström, Jernkontorets kommunikationsdirektör.

Jernkontorets bildsamlingar

Jernkontorets arkiv och bibliotek inrymmer omfattande bildsamlingar. Där finns utöver porträttsamlingen omkring 6 000 bilder av svenska järnbruk och gruvor, av vilka merparten finns publicerade i Jernkontorets bildbank.

Det var industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943) som lade grunden till porträttsamlingen. Han skapade en katalog med tusentals personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till bergshanteringen, ofta med porträtt. Efter Carl Sahlins bortgång donerades porträttsamlingen till Jernkontoret.

Porträttarkivet växer fortfarande – om än inte med samma tillväxttakt som under Carl Sahlins tid.

Se även: Jernkontorets bibliotek