Fyra nya i Jernkontorets fullmäktige

Idag när Brukssocieteten hade sitt årliga sammanträde valdes fyra nya ledamöter in i Jernkontorets fullmäktige. Alla fyra har mångårig erfarenhet från stålindustrin. I samband med mötet publicerades Jernkontorets årsberättelse 2018.

Tom Eriksson, Rickard Qvarfort, Leif Rosén och Johan Wiig valdes den 7 maj 2019 in i Jernkontorets fullmäktige.

Jernkontoret ägs av svenska järn- och stålföretag som genom den så kallade Brukssocieteten utövar sitt inflytande över Jernkontoret. Brukssocieteten utser Jernkontorets fullmäktige (styrelsen) som beslutar om vilken inriktning Jernkontorets verksamhet ska ha.

Vid Brukssocietetens allmänna ordinarie sammankomst (motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag) den 7 maj 2019 valdes följande nya ledamöter in i Jernkontorets fullmäktige:

  • Tom Eriksson, chef för strategisk forskning, AB Sandvik Materials Technology
  • Rickard Qvarfort, affärsområdeschef, Ovako AB
  • Leif Rosén, vd, Björneborg Steel AB
  • Johan Wiig, vd, Uddeholms AB

– Det känns bra att våra nya fullmäktigeledamöter har mångårig erfarenhet från branschen. Jag ser fram emot ett givande samarbete, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

I samband med Brukssocietetens sammankomst publicerades Jernkontorets årsberättelse 2018:

För utförligare beskrivning av verksamheten, se Berättelse till Brukssocieteten avseende Jernkontorets verksamhet under 2018.

Jernkontorets berättelse till Bruksocieteten