Betydelsen av EU:s metod för miljöavtryck

För att nå miljömålen och en omställning till cirkulär ekonomi måste vi ändra våra konsumtionsmönster. På tisdag arrangerar därför Naturvårdsverket, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv höstens kanske viktigaste heldagsseminarium. Välkommen att delta i diskussionerna om vad EU:s miljöavtryck betyder för svenska aktörer.

År 2013 presenterade EU-kommissionen ett initiativ för att möta ökat utbud och efterfrågan på miljöanpassade produkter, det gick under namnet Single Market for Green Products Initiative. Inom ramen för initiativet presenterades bland annat miljöavtryck, Product/Organisation Environmental Footprint, i ett livscykelperspektiv, en metod för att mäta och kommunicera produkters och organisationers miljöprestanda.

– Arbetsgruppen för Resurseffektivitet och Miljöavtryck (ARM) bildades av Naturvårdsverket och Svenskt Näringslivet för att ge ett brett och förankrat underlag till arbete med resurseffektivitet och miljöavtryck. Gruppen utbyter erfarenheter och analyserar bland annat hur Sveriges miljö och konkurrenskraft påverkas av nya initiativ inom EU, säger Cecilia Mattsson, handläggare på Naturvårdsverket.

– Konsumenten är central för övergången till en mer cirkulär ekonomi och verifierbara märkningar baserade på vetenskapliga fakta kan vara ett viktigt hjälpmedel för konsumenten att kunna göra aktiva val. Det är mycket positivt att EU arbetar för gemensamma metoder och märkningar inom unionen, säger Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy på Svenskt Näringsliv.

Mellan 2013 och 2018 har EU-kommissionen, tillsammans med medlemsstater och andra aktörer, gjort pilottester av miljöavtryck.

– Nu pågår diskussioner om hur metoden ska användas på bästa sätt för att skapa värde för konsumenter, producenter och andra aktörer. Men också för att vara pådrivande för omställningen till en cirkulär ekonomi, avslutar Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

På seminariet, som arrangeras gemensamt av de tre organisationerna på Jernkontoret i Stockholm, får du chansen att höra både om bakgrunden till EU:s miljöavtryck, vad projektet har levererat hittills samt diskutera hur metoden bäst kan användas i framtiden. Seminariet är på både engelska och svenska.