Avmattad konjunktur påverkar stålproduktionen i november

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 309 tusen ton november månad 2019. En avmattad konjunktur påverkar produktionen, statistik från Jernkontoret visar att produktionen minskade med 7,4 procent jämfört med november 2018.

Emballerade rullar med tunnplåt från SSAB. Foto: Pia Nordlander, Bildn. Jernkontorets bildbank.

Sammanlagt har det hittills producerats 4 345 tusen ton råstål i Sverige under året. Det innebär att den totala produktionen ökat med 2,2 procent jämfört med samma period 2018.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från 11 ståltillverkare i Sverige.