Välkommet besked om yrkesutbildningar

Jernkontoret har länge efterfrågat satsningar på de för industrin så viktiga yrkesutbildningarna runt om i landet. Därför välkomnas nu beskedet om att allmän behörighet införs på alla yrkesutbildningar. 

– Det är bra att regeringen äntligen gör insatser för att stärka de för industrin livsviktiga yrkesutbildningarna, menar Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Stålindustrin är positiv till regeringens besked om att införa högskolebehörighet på alla yrkesutbildningar. Dock måste fler insatser göras för att stärka industrins långsiktiga kompetensförsörjning, vilket också betonas i debattartikeln ”Jobb i hela landet kräver bättre tekniska utbildningar”.

– Om Sverige ska kunna ta vara på teknikens möjligheter måste vi alla inse att det som för länge sedan kanske var "något praktiskt att göra för den skoltrötte" idag är högt kvalificerade yrken som leder till ansvarsfulla, utmanande och välbetalda arbeten, menar Bo-Erik Pers.

Sammanfattningsvis anser stålindustrin att följande åtgärder behöver vidtas för industrins långsiktiga kompetensförsörjning:

  1. Tillföra resurser som gör det möjligt att utöka antalet riktiga undervisningstimmar i gymnasiet och i högskolan och undvika "eget arbete" så långt det går och för att öka teknikintresset bland unga
  2. Utöka platserna på tekniskt basår
  3. Öka samverkan mellan lärosäten och näringsliv för att förbättra matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad
  4. Se till att matchning mot arbetsmarknaden påverkar resurstilldelningen till högskolan, à la Danmark och Nederländerna
  5. Förbättra möjligheter och incitament till kompetensutveckling och livslångt lärande
  6. Stärka insatserna inom de tekniska utbildningarna i allmänhet; automation och digitalisering i synnerhet.

Kontaktperson:

Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, 08 679 17 05