Tolv välbehövliga reformer för gruv- och stål-Sverige

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om att säkra Industriklivet över mandatperioden, att införa 74-tons lastbilar och att utbilda till jobb.

Gruv- och stålindustrin har under våren utvärderat den gångna mandatperioden och listat de bästa, sämsta och mest saknade reformerna. Utifrån detta har sedan tolv konkreta reformförslag tagits fram. Idag diskuteras förslagen med en politisk panel.

− En framgångsrik gruv- och stålindustri ger jobb och minskar klimatutsläppen både i Sverige och globalt. Satsningar på forskning så som Industriklivet ger oss förutsättningar till både fossilfrihet och konkurrenskraft, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

− Bristen på utbildade medarbetare för industrins rekryteringsbehov är allvarlig. Vi behöver flera akuta åtgärder för att säkra den svenska industrins tillväxt och konkurrenskraft, säger Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna.

− Effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser är helt avgörande för att lyckas med klimatomställningen och för en växande gruvnation i Sverige, säger Per Ahl, vd på Svemin.

Några viktiga reformförslag är:

  1. Säkra Industriklivet över mandatperioder. Pengar för forskning och investeringar är avgörande för att industrin ska nå målet om fossilfrihet 2045.
  2. Slopa kilometerskatt och inför 74-tons lastbilar. Industrin är beroende av effektiva transporter. Straffskatta inte landsbygden utan gynna klimatsmarta lösningar istället.
  3. Utbilda till jobb. Industrins kompetensförsörjning är helt avgörande för konkurrenskraften, därför måste vi ha ett system där det lönar sig att utbilda till riktiga jobb.
  4. Effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser. Det ska vara höga miljökrav på gruv- och stålverksamheter och samtidigt måste det vara effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser.
  5. Slopa fiskala skatter i grön kostym. Automatisk uppräkning av till exempel koldioxidskatten har låg koppling till minskade utsläpp inom industrin. Istället bör klimatsmarta transporter främjas.

Läs alla reformförslag


Kontaktpersoner:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Jernkontoret
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10

Emma Härdmark, kommunikationsansvarig Svemin
emma.härdmark@svemin.se, 070 346 60 48