Tolv reformer för gruv- och stålnationen Sverige lanseras

Torsdagen den 31 maj presenterar gruv- och stålindustrins bransch- och arbetsgivarorganisationer tolv reformförslag för en växande gruv- och stålindustri i Sverige. Förslagen diskuteras av en politisk panel på ett frukostseminarium. 

Med avstamp i den gångna mandatperioden har Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna listat den bästa, sämsta och mest saknade politiken för konkurrenskraftig industri och därefter format en agenda med tolv reformförslag för en växande gruv- och stålindustri. Förslagen är ett inspel till partiernas arbete att forma en industripolitik för framtiden. 

"Tolv reformförslag för gruv- och stålnationen Sverige" ska öka kunskapen om gruv- och stålindustrins utmaningar och möjligheter bland politiker, tjänstemän och alla andra som intresserar sig, och verkar, för att stärka Sverige som industrination.

I den politiska panelen deltar:
Anna-Caren Sätherberg (S)
Penilla Gunther (KD)
Jonas Eriksson (MP)
Hans Rothenberg (M)

Tid: Torsdagen den 31 maj klockan 08.00-09.00 (frukost från 07.30)
Plats: Jernkontorets hus, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

Program

07.30 Kaffe och frukostmacka
08.00 Inledning och presentation av reformförslagen
08.30 Politisk panel frågas ut av industrin
09.00 Avslutning och mingel (goodiebag med tolv reformförslag)

Varmt välkommen!

Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
Per Ahl, vd Svemin
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Rapporten ”Tolv reformer för gruv- och stålnationen Sverige” offentliggörs torsdagen 31 maj, klockan 08:00. och finns då att ladda ner via:
svemin.se/tolvreformer
jernkontoret.se/tolvreformer
industriarbetsgivarna.se/tolvreformer

Media är välkomna att delta vid lanseringen på frukostseminariet. Anmälan görs här.

Kontaktperson: 

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10