Stort intresse för ståltävling

Hundratals har deltagit. Nu avslöjar Jernkontoret och Stålbyggnadsinstitutet äntligen svaret på frågan: Hur stor är viktskillnaden mellan en balk av konventionellt respektive höghållfast stål?

Vinnarna i stålbalkstävlingen i Almedalen och Kungsträdgården är nu korade. Över 800 personer besökte Stålstugan för att själva känna skillnaden mellan ordinärt och höghållfast stål.

– Vi vill konkret visa skillnaden mellan stål och stål. Materialutvecklingen går framåt och skillnaden i klimatpåverkan mellan stålsorterna är stor, säger Björn Åstedt, vd på Stålbyggnadsinstitutet.

Hur stor är då skillnaden? Jo - den ordinära balken väger 1 443.3 gram och den höghållfasta bara 440.0 gram.

Det rätta svaret är alltså 1 003,3 gram.

De som gissade närmast gissade alla 1 000 gram. Av 554 deltagare i Almedalen gissade 22 personer 1 000 gram. I Kungsträdgården var det 251 personer som deltog varav 12 personer gissade på 1 000 gram. Av dessa har nu sex lyckliga vinnare lottats och nu fått mejl från Stålbyggnadsinstitutet. Dessa sex blir glada ägare av varsin Stelton-termos. Stort grattis!

Fakta konventionellt vs. höghållfast stål

Balkarna var av kolstål, där den ordinära var S210 stålsort DC01 och den höghållfasta var av S1100 stålsort StrenxTM 1100. Böjmomentbärförmågan för S1100 balken är 47,9 % högre och dragbärförmågan mer än 5 ggr högre medan vikten endast är cirka 30 %. Läs mer om höghållfast stål från SSAB Strenx här.

Kontaktpersoner:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070-206 75 62

Erik Forsgren, projektledare Stålbyggnadsinstitutet
erik@sbi.se

Loggor Jernkontoret, SBI