Stålproduktionen ökade i augusti 2018

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 345 tusen ton under augusti 2018. Det är en uppgång med 14 procent jämfört med samma månad 2017, visar statistik från Jernkontoret.

Hittills under 2018 har det producerats 3 244 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär att den totala produktionen ökat med 2,4 procent jämfört med samma period 2017.

− Det är positivt att stålproduktionen har ökat i år. Den kraftiga ökningen under augustimånad beror dock delvis på hur stålverken lagt underhållsarbeten i år jämfört med förra året, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från 11 ståltillverkare i Sverige.

Kontaktperson:

Jenni Ranhagen, rådgivare i transportfrågor och statistik
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08 679 17 52