Stålproduktionen ökade under januari 2018

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 461 tusen ton under januari 2018. Det är en ökning med 3,1 procent jämfört med samma månad 2017, visar statistik från Jernkontoret.

− Det är glädjande att se att den positiva trenden med ökad stålproduktion i Sverige under 2017 har fortsatt under inledningen av 2018, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från 11 ståltillverkare i Sverige.

Kontaktperson:

Jenni Ranhagen, rådgivare i transportfrågor och statistik
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08 679 17 52