Stålproduktionen ökade i april 2018

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 453 tusen ton under april 2018. Det är en uppgång med nästan två procent jämfört med samma månad 2017, visar statistik från Jernkontoret.

Hittills under 2018 har det producerats 1 705 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär att den totala produktionen minskat med 1,6 procent jämfört med samma period 2017.

− Det är glädjande att stålproduktionen åter ökade i april, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från 11 ståltillverkare i Sverige.

Kontaktperson:

Jenni Ranhagen, rådgivare i transport- och statistikfrågor
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08 679 17 52